Wednesday, 11 April 2012

đi câu cá, chiên cá và ăn cá

http://www.youtube.com/watch?v=FtqGy889Rao

câu cá và chiên ăn liền WOW YUMMMMMMMMMMMM - cau ca
đi câu cá tại Botany Bay và câu đưcợ trên 60 con ca Yellow tail trong 2 tiếng,
Fishing , catch over 60 yellow tail in 2 hours then pan fried Yum Yum Yum

Chia sẻ

đang không biết post cai gỉ hehehehhe,